Image Detail

Balıklar İle İlgili Bilmeceler

Suda yaşar, karada ölür. (Balık) Karada bayılır, suda ayılır. (Balık) Kuyruğu var at değil,kanadı var kuş değil. (Balık) Pulları var, gelin değil. Suda bulunur kayık değil. Avuçta kayar, sabun değil. Bilemezsen karşımda eğil. (Balık) 2.506 views

Image Detail

Denizdeki Canlılar İle İlgili Bilmeceler

Suda yaşar, karada ölür. (Balık) Karada bayılır, suda ayılır. (Balık) Kuyruğu var at değil,kanadı var kuş değil. (Balık) Pulları var, gelin değil. Suda bulunur kayık değil. Avuçta kayar, sabun değil. Bilemezsen karşımda eğil. (Balık) 479 views

Image Detail

Bulutla İlgili Bilmeceler

Finişli minişli. Elimden uçtu. Karşı dağdan su içti. (Bulut)Göklerdir benim yerim. Güneşi perdelerim. Yağmur,kar ve doluyu, sizlere ben veririm. (Bulut) Gökte horoz ağlar, kanı yere damlar. (Bulut) Dağ başına pamuk serdim. (Bulut) Yapraktan hafif, dağdan büyük. (Bulut) 559 views

Image Detail

Okul Öncesi Burun İle İlgili Cevaplı Bilmeceler

Benim bur kuyum var. İçi dolu suyum var. (Burun) Sende var bende var. Bir tepede iki delik. Kokarcada bile var. (Burun) Direkli kuyu, eksilmez suyu. (Burun) Karnı şişik, kapaya yapışık. (Burun) Direkli kuyu, pis olur suyu.(Burun) İşte soru sizlere: En güzel kokuları o getirir bizlere. (Burun) İki dereden su gelir. Beş parmak karşı gelir. (Burun) […]

Image Detail

Buzla İlgili Bilmeceler

Saçaktan süngü sarkar. (Buz) Su kurumuş, cam olmuş. (Buz) Camdan kazık, eridi yazık. (Buz) Su koyarım, buz çıkar. (Buzdolabı) Dışı bahar içi kış. Yememiş, içmemiş. Hepsini bize saklamış. (Buzdolabı) 236 views

Image Detail

Dil İle İlgili Bilmeceler

Baldan tatlı, zehirden acı. İyilik yapana duacı.(Dil) Altı tavan üstü tavan. İçimde kırmızı oğlan. (Dil) Fırın içinde kürek. (Dil) 1.147 views

Image Detail

Yağmur Dolu İle İlgili Bilmeceler

Havadan gelir top gibi. Suda erir hap gibi. (Dolu) Küçücük kuşlar, damları taşlar. (Dolu) Mini mini kuşlar, her yeri taşlar. (Dolu) Yere düşer yürür, biraz sonra ölür. (Dolu) Dam üstünde takur tukur. Sandım kızlar kilim dokur. (Dolu) 305 views

Image Detail

Dudak İle İlgili Bilmeceler

  Anneye değmez. Babaya değer. Halaya değmez. Amcaya değer. Değere değmez. Deymeze değer. Vallaha değmez. Billaha değmez. (Dudak) Ben söylerim kapanır. O söylerken açılır. (Dudaklar) 231 views

Image Detail

Baca İle İlgili Bilmeceler

Eğri büğrü nereye? Sanane beli doğru. (Duman, baca) Üç arkadaş: Biri gider gelmez. Biri yer doymaz. Biri oturur kalkmaz. (Duman, ateş, ocak 167 views

Image Detail

Ekmek İle İlgili Bilmeceler

Katık oldum aşına, öp beni koy başına. Beni nasıl öğütür, sor değirmen taşına. Her gün tazelenirim, her yemekte yenirim. İnce ince dil beni, hadi kimim bil beni. (Ekmek) Fırında pişer, mideye düşer. (Ekmek) Yerde biter. Değinmene gider. Herkes yer, yine ister. (Ekmek) 300 views

Image Detail

Eldiven İle İlgili Bilmeceler

Ne canı var ne kanı, beş tanedir parmağı. (Eldiven) Beş parmağı bir ağzı var. (Eldiven) 331 views

Image Detail

Elektrik İle İlgili Bilmeceler

Telde yürür görünmez, ev ev gezer erinmez. (Elektrik) Çevrilince düğmemiz. Açılır gözlerimiz. (Elektrik lambası) Oh ne hayat. Bu makine çok hamarat. Evi siler süpürür. Anneciğim eder rahat. (Elektrik süpürgesi) 736 views

Image Detail

Elma İle İlgili Bilmeceler

Güzelin yanağıdır, temmuz ağı çağıdır, vatanını sorarsan, Amasya’nın bağıdır. (Elma) Dal üstünde al yanak. İnanmazsan ye de bak. (Elma) Bir beyaz sarayda, oturur sarı gelin. (Elma kurdu) 801 views

Image Detail

Fasulye İle İlgili Bilmeceler

Alaca yılan, ağaca dolan. (Fasulye) Uzun uzun otlar, içi dolu kurtlar. (Fasulye) 244 views

Image Detail

Gece Gündüz İle İlgili Bilmeceler

Kara yorgan örtündü. Göz gözü görmez oldu. (Gece) Bir salkım üzümüm var. Yarısı beyaz, yarısı kara. (Gece, gündüz) Aldım beyaz yumağı, tuttum siyah yumağı. (Gece, gündüz) İki arkadaş birbirini kovalar. (Gece, gündüz) 1.132 views

oyun