Image Detail

Denizdeki Canlılar İle İlgili Bilmeceler

  Suda yaşar, karada ölür. (Balık) Karada bayılır, suda ayılır. (Balık) Kuyruğu var at değil,kanadı var kuş değil. (Balık) Pulları var, gelin değil. Suda bulunur kayık değil. Avuçta kayar, sabun değil. Bilemezsen karşımda eğil. (Balık)

oyun Whatsapp Durumları Whatsapp Durumlari