Image Detail

Baca İle İlgili Bilmeceler

Eğri büğrü nereye? Sanane beli doğru. (Duman, baca) Üç arkadaş: Biri gider gelmez. Biri yer doymaz. Biri oturur kalkmaz. (Duman, ateş, ocak

oyun Whatsapp Durumları Whatsapp Durumlari